LANSARE DE CARTE

LANSARE DE CARTE la Institutul de Cercetare Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul Universiății Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
La 8 iunie 2023, în cadrul proiectului de cercetare ”Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva provocărilor societale” (conducător de proiect A.Cucer, dr., conf. cercet.) a avut loc lansarea ghidurilor metodologice „Prevenția, evaluarea și intervenția psihologică: domeniul psihocomportamental” (autori: A.Cucer, J.Racu, Iu.Racu, E.Furdui, T.Lungu, L.Golovei, T.Matran) și „Asigurarea suportului metodologic la dimensiunea afectivă pentru învățământul primar și gimnazial (autor: M.Batog).
La eveniment au participat: Diana ANTOCI, dr .hab., conf. univ, prorector UPSC, Petru JELESCU, dr. hab., prof. univ., UPSC; Sergiu SANDULEAC, dr., conf. univ., UPSC, Lilia MAXIMENCO, șeful Centrului Psiho-socio-pedagogic, mun. Chișinău; A. AFANAS, dr. hab., conf. univ., UPSC, Nelu VICOL, dr. conf. univ., ICITT al UPSC, Ludmila FRANȚUZAN, dr. conf. univ., ICITT al UPSC ș.a.
Evaluarea lucrărilor a fost realizată de recenzenții: Lilia POGOLȘA, dr.hab., conf. univ., director adjunct ICITT al UPSC; Iuliana FORNEA, dr., conf.univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”, expert internațional, membru corespondent Academia Internațională de Științe și Învățământ superior, Londra (UK); Elena PUZUR, dr., lect. univ., UPSC, Violeta VRABIE, dr., lect. univ., UPSC.
Ghidurile metodologice sunt adresate cadrelor științifico-didactice, cercetătorilor, formatorilor, doctoranzilor, cadrelor didactice, părinților, studenților și tuturor celor interesați de activitatea psihologului din învățământul general.