LANSARE DE CARTE

LANSARE DE CARTE la Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul UPSC

La data de 26 mai, 2023 în cadrul Instititului de Cercetare. Inovare și Transfer Tehnologic (ICITT) al UPSC a fost organizat evenimentul Lansare de carte. La eveniment a fost prezentată monografia colectivă „Procesul de evaluare a competențelor elevilor în învățământul nonformal/extrașcolar (Domeniul Arte)”, autori: Vasile Andrieş, dr., Marina Cosumov, dr., conf. univ., Gheorghe Nicolaescu.
Monografia colectivă a fost elaborată în cadrul proiectului de cercetare “Cadrul conceptual, metodologic şi managerial al educaţiei nonformale în Republica Moldova”, cifrul: 20.80009.0807.23 (coordonator de proiect ICITT, dr. Vasile Andrieș), realizat în parteneriat cu USM (conducător de proiect dr. hab., prof. univ. Vladimir Guțu).
Autorii Vasile Andrieș și Mariana Cosumov, în prezentarea sa au menționat că monografia colectivă este produsul activității științifice din anul 2022, inclusiv contribuția cercetărilor realizate în cadrul proiectului pe parcursul anilor 2020-2021. Totodată, autorii au menționat importanța lucrării pentru organizarea activităților în instituțiile din domeniul învățământului extrașcolar.
Conținutul lucrării s-a axat pe analiza modalităților de organizare și instrumentelor de evaluare în domeniul educației artistice și culturale din țările europene și cele învecinate Republicii Moldova. În monografia colectivă au fost prezentate rezultatele studiului efectuat de către autori în ceea ce priveşte opinia cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor privind componenta evaluării rezultatelor elevilor în învățământului extrașcolar; criteriile și descriptorii de performanșă privind evaluarea competențelor în educaţia artistică nonformală, precum și formele de evaluare, astfel încât acestea să încurajeze elevii spre studierea artelor frumoase şi să conştientizeze valoarea artelor în propria formare.
Despre valoarea monografiei colective s-au expus mai multe personalităţi notorii din ţară, precum conducătorul proiectului instituției lider al parteneriatului în cercetare, dr. hab., prof. univ. Vladimir Guţu; directorul adjunct al ICITT, dr. hab., prof. univ. Lilia Pogolşa; dr. hab., prof. univ. USARB Ion Gagim; dr., conf. univ. UPSC Mariana Vacarciuc; dr., conf. univ. USARB Lilia Graneţkaia; directorul Şcolii de Arte ,,V. Poleakov” (Chşinău) Daniela Cotoviţcaia, directorul Şcolii de Arte (Glodeni) Lilia Budeci ș.a.
La eveniment au participat cercetători, cadre științifico-didactice universitare, manageri și cadre didactice din învățământului extrașcolar, doctoranzi.