Consiliul Științific

CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC
al Institutului de Cercetare, Inovare și Tranfer Tehnologic al UPSC
din cadrul Universității Pedagogice de Stat 
“Ion Creangă”
(procesul verbal nr. 1 din 27.03.2023)

coropceanu_eduard_

COROPCEANU Eduard,
dr., prof.univ.
director ICITT
Contact:
coropceanu.eduard@upsc.md

Pogolsa

POGOLȘA Lilia,
dr. hab., conf. univ.,
director adjunct ICITT
Contact:
pogolsa.lilia@upsc.md

Vicol Nelu_

VICOL Nelu,
dr., conf.univ.,
conducător de proiect
Contact:
vicol.nelu@upsc.md

Cucer_Angela

CUCER Angela,
dr., conf.cercet.,
conducător de proiect
Contact:
cucer.angela@upsc.md

Frantuzan_Ludmila

FRANȚUZAN Ludmila,
dr., conf.cercet.,
conducător de proiect
Contact:
cucer.angela@upsc.md

Andries

ANDRIEȘ Vasile,
dr., coordonator de proiect.

Contact:
andries.vasile@upsc.md

Golubițchi Silvia

GOLUBIȚCHI Silvia,
dr., conf.univ.,
șef laborator
Contact:
golubitchi.silvia@upsc.md

Cojocaru-Borozan Maia_

COJOCARU-BOROZAN Maia,
dr., hab., prof.univ.,
șef laborator
Contact:
borozan.maia@upsc.md

Glavan-A.

GLAVAN Aurelia,
dr.hab., conf.univ.,
șef laborator
Contact:
glavan.aurelia@upsc.md

Puțintică Anatolie

CASTRAVEȚ Tudor,
dr., conf.univ.,
șef laborator
Contact:
castravet.tudor@upsc.md

Brinza_poza

BRÎNZĂ Lilia,
dr., conf.cercet.,
șef laborator
Contact:
brinza.lilia@upsc.md

Cazacioc Nadejda

CAZACIOC Nadejda,
asist.univ., drd.,
șef laborator
Contact:
cazacioc.nadejda@upsc.md

DILAN-V1

DILAN Vitalie,
asist.univ.,
șef laborator
Contact:
dilan.vitalie@upsc.md

Puțintică Anatolie

CIOBANU Eugen,
asist.univ., drd.,
șef laborator
Contact:
ciobanu.eugen@upsc.md

SAM_1458

ACHIRI Ion,
dr., conf.univ., 

Contact:
achiri.ion@upsc.md

Puțintică Anatolie

PUȚINTICĂ Anatolie,
dr., conf.univ.
 
Contact:
putintica.anatolie@upsc.md

Batog Mariana

BATOG Mariana,
drd., cert. șt.
 
Contact:
batog.mariana@upsc.md