Manifestări științifice

 • Congrese, simpozioane, conferințe internaționale (+)
  • Congres științific “ Cercetare, inovare. Antreprenoriat inovativ”.
  • Conferință științifică “ Învățământul superior: tradiții, valori, perspective”.
  • Conferință științifică “Mediul și dezvoltarea durabilă”. Ediția a VI-a dedicată jubileului de 85 de ani ai Facultății de Geografie.
  • Conferință științifică “Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)” Ediția a III-a.
  • Conferință științifică “Educația din perspectiva conceptului Clasa viitorului”. Ediția a III-a.
  • Conferință științifică “Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare”.
  • Conferință științifică “Interdisciplinaritate și cooperare transfrontalieră”.
 • Congrese, simpozioane, conferințe naționale cu participare internațională (+)
  • Conferință științifică “Securitatea psihologică la copii în perioada de criză”.
  • Simpozion științific transfrontalier “Învățarea școlară din perspectiva provocărilor societale”.
  • Conferință ştiinţifico-practică “Practica psihologică modernă”
  • Conferință științifică “Educația în contextual provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic”.
 • Congrese, simpozioane, conferințe naționale (+)
 • Alte tipuri de manifestări științifice: sesiuni, seminare, mese rotunde, colocvii (+)
  • Salon de inventică “Salonul internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ”
  • Seminar ştiinţifico-metodic republican “Didactica biologiei și chimiei”
  • Seminar ştiinţifico-metodic republican “Probleme actuale ale predării-învățării-evaluării fizicii în învățământul general”
  • Seminar metodologic „Asigurarea suportului psihologic pentru învățământul liceal: domeniul afectiv, psihocomportamental, cognitiv”
 • Bibliotecă științifică digitală (lucrările științifice IȘE, lucrările editate la UPSC, în anul 20222)
 • Revista științifică (imaginea Revistei științifice de pedagogie și psihologie Univers Pedagogic, Categoria B, Certificatul de acreditare, etc.).