LANSARE DE CARTE

În cadrul Institutului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al UPS ”Ion Creangă”, la data de 26 mai 2023, s-au desfășurat două evenimente de sorginte științifică și culturală.

Unul dintre acestea îl semnifică și lansarea monografiei colective „Paradigma de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale”.

Evenimentul a fost moderat de dna Lilia Pogolșa, dr.hab., conf.univ., director adjunct al Institutului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al UPS ”Ion Creangă”.

Domnia sa a menționat că apariția acestei lucrări științifico-metodologice semnifică finalizarea obiectivelor științifice în contextul proiectului de cercetare pentru anul 2022 în cadrul Programului de Stat 2020-2023, Prioritatea IV Provocări societale, „Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale, cifrul 20.80009.0807.45”.

Realizarea acestui produs stiințific, metodologic și de esență socio-culturală se datorează autorilor ei, și anume: Nelu Vicol, dr., conf.univ., Lilia Pogolșa, dr.hab., conf.univ., Patrașcu Dumitru, dr.hab., prof.univ., Mariana Zubenschi, dr., conf.univ., Angela Groza, dr., conf.univ.

Au coordonat procesul de conceptualizare, de elaborare și de finalizare coordonatorii textului Nelu VICOL, dr., conf. univ., Lilia POGOLȘA, dr. hab., conf.univ., Victor ȚVIRCUN, dr. hab., prof.univ..

Evaluarea textului a fost efectuată cu bunăvoința recenzenților Ion ACHIRI, dr., conf.univ., UPSC și Iuliana-Petronela BARNA, dr., conf.univ., Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România.

În discursul său, dr., conf.univ. Nelu Vicol, conducătorul proiectului, a expus succint esența activității membrilor echipei în activitatea de lor de cercetare și a comentat produsele științifice, științifico-didactice și metodologice realizate pe parcursul anilor 2020-2022 în cadrul proiectului. Un exemplu concludent în acest sens îl semnifică rezultatele științifice cuantificabile pentru anul 2022 la nivel epistemic și la nivel metodologic și praxiologic, estimându-se la 43 de titluri de lucrări (1321 de pagini sau 81,22 coli de autor), printre care 5 monografii și 5 volume cu materiale ale conferințelor și simpozioanelor naționale și transfrontaliere/internaționale, și 33 de participări la sesiuni științifice naționale/transfrontaliere/internaționale, seminare, webinare, training-uri etc.

Textul monografiei colective este structurat în două capitole (Configurări epistemice ale fundamentării paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice; Configurări metodologice ale paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice), fiecare conținând și subcapitole.

Semnificație textului monografiei rezidă în următoarele contexte:

a) Profesionalizarea cadrelor didactice în contextul provocărilor societale: paradigmă sau politică educaționale?;

b) Constatări, analize, soluții și modele ale fundamentării cadrului normativ și reglementativ privind recrutarea, selecția, angajare și menținerea cadrelor didactice în sistemul educațional;

c) Metaformarea cadrelor didactice: ancoraj paradigmatic transversal, axiologic, filosofic și acțional creativ: similitudine și mentorat;

d) Activitatea reflectivă a cadrului didactic: modele descriptive și structural-funcționale;

e) Profesorul reflectiv și profesorul cercetător: profil de personalitate, mecanisme și modele.

În cadrul acestor contexte s-a dezlănțuit un adevăra panel de discuții cu privire la esența, importanța, actualitatea și valoarea textului monografic, susținut de personalități notorii științifico-didactice, colegi și invitați.

Atât dl Ion Achiri, dr., conf.univ., recenzent al textului, cât și ex-ministrul educației dr.hab., prof.univ. Victor Țvircun, coordonator al textului, și dl dr.hab., prof. univ., Dumitru Patrașcu, unul dintre autori, și mulți dintre participanți, au menționat că lucrarea este una esențială pentru cadrele didactice și, mai ales, pentru entitățile decizionale în domeniul educațional, fiind avansată propunerea de a fi transmisă atât ministerului de resort, cât și comisiei parlamentare de profil pentru a fi luată ca fundament privind reformarea, reconceptualizarea și reevaluarea procesului de profesionalizare a cadrelor didactice la nivel inițial și continuu.

În cadrul dezbaterilor s-au implicat și reprezentanții Direcției General Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău care au menționat că textul monografiei va constitui prilej și cadru de discuții la ședințele metodice ale colectivelor pedagogice din municipiul Chișinău, dar și în cadrul unei secțiuni a conferinței din august a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general subordonate Direcției Generale Educație, Tineret și Sport.

La acest eveniment științific și cultural a participat și dna Diana Antoci, prorector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, menționând actualitatea și valoarea monografiei colective cu o mare deschidere științifică și metodologică în reformarea și reorganizarea procesului de profesionalizare a cadrelor didactice la nivel inițial și continuu.