Istoric

Istoricul
Institutului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic (ICITT) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și semnifică retrospectiva activității de cercetare în domeniile științe ale educației și științe psihologice, realizată de Institutul de Științe ale Educației (IȘE), în perioada 1941-2022, care a fost reorganizat prin absorbție de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, conform Hotărârii Guvernului R. Moldova nr. 485 din 13 iulie 2022.

ICITT este o structură de cercetare, inovare şi transfer tehnologic în învățământul universitar și în învățământul general, fără personalitate juridică, aflată în subordinea Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă” din Chișinău (UPSC), care funcționează potrivit Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004, a reglementărilor în vigoare, a prevederilor Cartei Universitare și a Regulamentului propriu.