Conducerea Institutului

CONDUCEREA
Institutului de Cercetare, Inovare și Tranfer Tehnologic al UPSC
din cadrul Universității Pedagogice de Stat 
“Ion Creangă”

coropceanu_eduard_

COROPCEANU Eduard,
dr., prof.univ.
director ICITT
Contact:
coropceanu.eduard@upsc.md

Pogolsa

POGOLȘA Lilia,
dr. hab., conf. univ.,
director adjunct ICITT
Contact:
pogolsa.lilia@upsc.md