Comisia de asigurare a calității

Comisia de asigurare a calității
în cadrul ICITT:
(procesul verbal nr. 4 al Consiliului Științific ICIIT din 27.06.2023)

 

Domeniul Științe ale Educației

 1. Antoci Diana, hab., conf. univ., prorector pentru cercetare UPSC
 2. Pogolșa Lilia, dr.hab., conf. univ., director adjunct ICITT al UPSC
 3. Vicol Nelu, dr., conf. univ.
 4. Franțuzan Ludmila, dr., conf. cercet.
 5. Golubițchi Silvia, dr., conf.univ.
 6. Achirii Ion, dr., conf. univ.
 7. Afanas Aliona, dr.hab., conf. univ.

Domeniul Psihologie

 1. Cojocaru-Borozan Maia, dr.hab., prof.univ.
 2. Glavan Aurelia, dr.hab., conf.univ.
 3. Cucer Angela, dr. conf. cercet.
 4. Racu Iulia, dr.hab., conf.univ.

Domeniul Științe Exacte

 1. Coropceanu Eduard, dr., prof.univ.
 2. Puțintică Anatol, dr., conf. univ.
 3. Brînză Lilia, dr., conf.cercet.
 4. Ciornea Victor, dr., cercet. șt.superior
 5. Castraveț Tudor, dr., conf. univ.