Misiune

Scopul
ICITT este coordonarea activității de cercetare științifică, dezvoltare experimentală, inovare și transfer tehnologic în domeniile de competență ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare, a competitivității și vizibilității naționale și internaționale.

Misiunea
ICITT rezidă în realizarea idealului şi imperativelor sociale, culturale şi spirituale aferente educaţiei printr-un complex de activităţi, în pregătirea cadrelor ştiinţifice, în promovarea cercetărilor ştiinţifico-didactice în sistemul educaţional din republică atât în contextul de predare-învăţare-formare, cât şi prin intermediul revistei ştiinţifice de profil.

Pentru realizarea  scopului şi obiectivelor Institutul desfăşoară următoarele activităţi:

 1. efectuează cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, orientate spre obţinerea şi implementarea în sistemul de învăţământ general și universitar a unor produse, servicii şi procese noi sau perfecţionate;
 2. efectuează expertize şi elaborează avize, inclusiv contra plată, asupra materialelor ce ţin de profilul Institutului;
 3. asigură protecţia, gestionarea şi obţinerea dreptului asupra proprietăţii intelectuale, asupra informaţiilor ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice confidenţiale;
 4. creează bănci de date ştiinţifice calitative;
 5. organizează manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 6. participă la diferite programe ştiinţifice internaţionale şi încheie contracte cu organizaţii internaţionale;
 7. deleagă colaboratorii ştiinţifici şi didactici, inclusiv peste hotare, în interes de serviciu sau la manifestări ştiinţifice;
 8. stimulează creativitatea ştiinţifică, organizează cursuri de perfecţionare şi de recalificare a specialiştilor în domeniu, atestă personalul său, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 9. creează structuri  experimentale, cu diverse forme de funcționare şi finanțare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 10. informează opinia publică, Ministerul Educaţiei şi Academia de Ştiinţe a Moldovei şi autorităţile publice despre punctul său de vedere asupra problemelor dezvoltării ştiinţei educației și științie psihologice;
 11. editează revista științifică de pedagogie și psihologie, categoria C „Univers Pedagogic”.