Masa rotundă Crearea mediilor de învățare în cadrul Educației nonformale/extrașcolare a elevilor

În perioada 20 octombrie 2023, în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a avut loc Masa rotundă Crearea mediilor de învățare în cadrul Educației nonformale/extrașcolare a elevilor, organizată de Laboratorul educație nonformală/ectrașcolară

În cadrul evenimentului au participat cercetători și cadre didactice universitare, cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ general și extrașcolar:

 • 60 de participanți unici cu prezență online;
 • 10 participanți unici cu prezență fizică;
 • prezentate 7 comunicări.

Interesul deosebit al participanților în cadrul Mesei rotunde Crearea mediilor de învățare în cadrul Educației nonformale/extrașcolare a elevilor s-a axat pe:

 • examinarea experienței internaționale în organizarea și funcționarea cercurilor de elevi;
 • reglementarea cerurilor școlare în actele normative din Republica Moldova;
 • examinarea experiențelor de creare a mediilor de învățare în cadrul Centrului Republican pentru copii și tineret ARTICO, precum și a metodei de învățare Ecult Food;
 • Aspectele autoevaluării în cadrul cercurilor școlare.

În urma dezbaterilor constructive s-a ajuns la următoarele concluzii:

 • Modul de organizare, gestionare, dar și profilurile cercurilor de elevi din țara noastră corespunde experiențelor internaționale;
 • În Republica Moldova există cadrul normativ și reglatoriu privind educație extrașcolară, deși se propun și unele ajustări;
 • În mare parte mediile de învățare corespund dimensiunii nonformale;
 • Există progrese în procesul de autoevaluare a elevilor în educația extrașcolară.